Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
EN 14487-1, Sprutbetong - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
EN 14488-1, Provning av sprutbetong - Del 1: Provtagning av färsk och hårdnad betong
CEN/TR 17086, Further guidance on the application of EN 13791:2017 and background to the provisions
ISO 13315-6, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 6: Use of concrete structures
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
EN 12390-xz-, Provning av hårdnad betong - Bestämning av resistivitet
ISO 22904, Additions for concrete
ISO 20290-1, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 1: Determination of bulk density, particle density, particle mass-per-volume and water absorption
EN 12390-18, Provning av hårdnad betong - Del 18: Bestämning av kloridmigrationskoefficienten
EN 206, Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
EN 12390-12, Provning av hårdnad betong - Del 12: Bestämning av motståndsförmåga mot karbonatisering: accelererad metod
ISO 22040, Life cycle management of concrete structures
ISO 1920-3, Testing of concrete - Part 3: Making and curing test specimens
ISO 1920-4, Testing of concrete - Part 4: Strength of hardened concrete
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
EN 934-2:2018, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
CEN/TR , Egenskaper för delmaterial i betong
EN 12504-4, Provning av betong i färdig konstruktion - Del 4: Bestämning av ultraljudhastighet
EN 12504-2, Provning av betong i färdig konstruktion - Del 2: Icke förstörande provning - Bestämning av studsvärden
EN 12390-13, Provning av hårdnad betong - Del 13: Bestämning av elasticitetsmodulens sekantvärde vid tryck
EN 12390-1, Provning av hårdnad betong - Del 1: Form, dimensioner och övriga krav på provkroppar och formar
EN 12390-13, Provning av hårdnad betong - Del 13: Bestämning av elasticitetsmodulens sekantvärde vid tryck
ISO 17785-3, Testing methods for pervious concrete - Part 3: Resistance of Surface Degradation
ISO 20290-5, Aggregates for concrete - Test methods for geometrical properties - Part 5: Determination of particle size distribution - Sieving method
ISO 20290-6, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 6: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 20290-7, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 7: Determination of soluble sulphate salts
SS 137003, Betong - Användning av EN 206 i Sverige
SS 137243, Betongprovning - Hårdnad betong, sprutbetong och puts - Vidhäftningshållfasthet
Visa fler Visa färre
Utgivet 124 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
Bekaert Svenska AB, Göteborg
BESAB AB, Hisings Backa
Betongindustri AB, Stockholm
Cementa AB, Stockholm
Cementa AB, Malmö
Cemvision AB, NYBRO
Chryso Nordic AB, Stenkullen
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Schwenk Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Gävle
SSAB EMEA AB, Oxelösund
Swecem AB, NYKÖPING
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Thomas Concrete Group AB, Göteborg
Thorelund Consulting AB, Alingsås
Trafikverket, Solna
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Älvkarleby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 71/SC 1, Test methods for concrete
ISO/TC 71/SC 3, Concrete production and execution of concrete structures
ISO/TC 71/SC 4, Performance requirements for structural concrete
ISO/TC 71/SC 8, Environmental management for concrete and concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete in contact with drinking water
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 4, Fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Workshop Beständighet hos betong

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)