Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 39 standarder
EN 12390-xx, Testing hardened concrete - Part xx: Determination of the chloride migration coefficient
ISO 20290-1, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 1: Determination of bulk density, particle density, particle mass-per-volume and water absorption
ISO 22904, Additions for concrete
EN 12390-xz-, Testing hardened concrete - Determination of resistivity
EN 12390-4, Provning av hårdnad betong - Del 4: Tryckhållfasthet - Fordringar på tryckpressar
EN 12390-17, Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression
EN 12504-1, Provning av betong i färdiga konstruktioner - Del 1: Borrkärnor - Uttag, undersökning och tryckprovning
EN 12390-8, Provning av hårdnad betong - Del 8: Vatteninträngning under tryck
EN 12390-7, Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
EN 12390-5, Provning av hårdnad betong - Del 5: Böjdraghållfasthet hos provkroppar
EN 12390-3, Provning av hårdnad betong - Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar
EN 12390-2, Provning av hårdnad betong - Del 2: Tillverkning och härdning av provkroppar för hållfasthetsbestämning
EN 12350-8, Provning av färsk betong - Del 8: Självkompakterande betong - Flytsättmått
EN 12350-7, Provning av färsk betong - Del 7: Lufthalt - Tryckmetoder
EN 12350-6, Provning av färsk betong - Del 6: Densitet
EN 12350-5, Provning av färsk betong - Del 5: Utbredningsmått
EN 12350-4, Provning av färsk betong - Del 4: Kompakteringstal
EN 12350-3, Provning av färsk betong - Del 3: Vebetal
EN 12350-2, Provning av färsk betong - Del 2: Sättmått
EN 12350-1, Provning av färsk betong - Del 1: Provtagning
ISO 1920-5, Testing of concrete - Part 5: Density and water penetration depth
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
ISO 13315-6, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 6: Use of concrete structures
CEN/TR 17172, Validation testing program on chloride penetration and carbonation standardized test methods
EN 12390-10, Provning av betong - Del 10: Bestämning av betongs karbonatiseringsmotstånd vid atmosfärisk nivå på koldioxidhalten
EN 12390-16, Testing hardened concrete - Part 16: Determination of shrinkage of concrete
SS 137245:2016, Betongprovning - Hårdnad betong - Betongkuber för frysprovning
SS 137244:2017, Betongprovning - Hårdnad betong - Avflagning vid frysning
CEN/TR 17086, Further guidance on the application of EN 13791:2017 and background to the provisions
ISO 13315-8.2, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 8: Environmental labels and declarations
EN 14488-1, Provning av sprutbetong - Del 1: Provtagning av färsk och hårdnad betong
EN 14487-1, Sprutbetong - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
EN 12390-15, Provning av hårdnad betong - Del 15: Adiabatisk metod för bestämning av värmeutvecklingen i betong vid härdning
EN 12390-14, Provning av hårdnad betong - Del 14: Semi-adiabatisk metod för bestämning av värmeutvecklingen i betong vid härdning
ISO 17785-2, Provning av hålrumsbetong - Del 2:
EN 934-6, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 6: Provtagning, kontroll och bedömning av överensstämmelse
ISO 1920-13, Testing of concrete - Part 13: Properties of fresh self compacting concrete
EN 13791, Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
Visa fler Visa färre
Utgivet 128 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
CBI Betonginstitutet AB, Stockholm
Cementa AB, Stockholm
Cemex AB, Malmö
Energiforsk AB, Stockholm
Grace AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Nordcert AB, Stockholm
Peab Industri Sverige AB, Lund
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SSAB Merox AB, Oxelösund
Swedish Association for Concrete Admixtures (SACA), Solna
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Gävle
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Jokkmokk
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 71/SC 3, Concrete production and execution of concrete structures
ISO/TC 71/SC 4, Performance requirements for structural concrete
ISO/TC 71/SC 8, Environmental management for concrete and concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 2/WG 3, Concreting
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/SC 3/WG 3, Electrochemical test methods
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete in contact with drinking water
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 4, EN 450 fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 5, Mixing water for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Workshop Beständighet hos betong

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsmaterial Betong och betongprodukter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2018
maj
tor
31
TK 190 Betong möte på SIS
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist

Annika Almqvist
Projektledare
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare

jonas.liedberg@sis.se

Linn Holegård

Linn Holegård
Projektassistent

linn.holegard@sis.se