Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial, till exempel för konstruktion av bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar. Det innebär att de samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner är mycket stora och berör många intressenter. Standardiseringsarbetet inom betongområdet är därmed av stor vikt, både tekniskt och ekonomiskt, för byggsektorn såväl samhället. Inte minst då möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar alltså på den färdiga betongens egenskaper. Trots att betong är starkt, behöver betongkonstruktioner också underhållas, repareras och/eller förstärkas förr eller senare. SIS/TK 190 Betong arbetar för att påverka och utveckla nationella och internationella standarder för arbetet med betong, underhåll, reparation och förstärkning av betong.

Standardiseringsarbetet inom betong och betongreparationer pågår på nationell nivå och speglas till huvudsak på europeisk nivå (CEN). I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter beaktas. Kommittén verkar för användning av funktionskrav och funktionsprovningar. Av särskild vikt är beständighetsfrågan, i synnerhet beständigheten i nordiskt klimat.

Grundstommen i kommitténs arbetsprogram är produktstandarden EN 206 Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse och tillhörande nationell tillämpningsstandard SS 137003 Betong - Användning av EN 206 i Sverige. Produktstandarden omfattar klassificering av betong, krav på hårdnad och färsk betong, samt krav på delmaterial i betong. Den hänvisar i sin tur till provningsmetoder för uppfyllande av krav som anges.

Arbetsprogrammet omfattar också utförandestandarden EN 13670 Betongkonstruktioner - Utförande och tillhörande nationell tillämpningsstandard SS 137006 Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

SIS/TK 190/AG 01 - Betongreparationer
SIS/TK 190/AG 02 - Naturliga puzzolaner
SIS/TK 190/AG 06 - Ad Hoc grupp certifieringsordning till SS 137003
Arbetar nu med 66 standarder
ISO-2, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 2: Tillståndsbedömning
EN 934-2:2009/A1, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong
EN 1504-4, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong
EN 1504-2, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
EN 1504-5, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 5: Injektering av betong
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
EN 1504-6, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering
EN 1504-9, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system
EN 12390-xz, Provning av hårdnad betong - Bestämning av resistivitet
ISO 22904, Additions for concrete
EN 14488-3, Provning av sprutbetong - Del 3: Böjdraghållfasthet (sprick-, maximal- och residualhållfasthet) hos fiberarmerade provbalkar
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
EN 14629:2018, Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong
EN 934-2:2018, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 14630, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
ISO 17785-3, Testing methods for pervious concrete - Part 3: Resistance of Surface Degradation
ISO 20290-5, Aggregates for concrete - Test methods for geometrical properties - Part 5: Determination of particle size distribution - Sieving method
ISO 20290-6, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 6: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 20290-7, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 7: Determination of soluble sulphate salts
ISO 24684-1, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 1: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 24684-2, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 2: Determination of soluble sulphate salts
ISO 5091-1, Structural intervention of existing concrete structures using cementitious materials — Part 1: General principles
ISO 5091-2, Structural intervention of existing concrete structures using cementitious materials — Part 2: Top-surface overlaying
ISO 5091-3, Structural intervention of existing concrete structures using cementitious materials — Part 3: Bottom-surface (soffit) underlaying
ISO 5091-4, Structural intervention of existing concrete structures using cementitious materials — Part 4: Jacketing
ISO 16711, Requirements for seismic assessment and retrofit of concrete structures
SS 137006, Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige
ISO 13315-5.2, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 5: Execution of concrete structures
ISO 13315-3, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete and constituents
ISO 23945-1, Test Methods for Sprayed Concrete — Part 1: Flash Setting Accelerating Admixtures - Setting Time
EN 13623-1, Silika
EN 13623-2, Silika
SIS/TS 42, Betong - Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SS 137003 - Krav
SIS/TS 43, Bedömning av överenstämmelse - Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SIS/TS 42 - Certifieringsordning
EN 934-7, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 7: Definitioner, krav, överensstämmelse och märkning
ISO 16521, Design standard for concrete-filled steel tubular (CFST) hybrid structures
ISO 22040-2, Life cycle management of concrete structures — Part 2: Structural planning and design
ISO 13315-1, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 1: General principles
SS 137003:2021+T1:2023, Betong - Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige
SS 137004, Natural pozzolana and activated natural pozzolana - Definition, specification and conformity criteria
EN 12390-6, Provning av hårdnad betong - Del 6: Spräckhållfasthet hos provkroppar
EN 206-1, Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse - Del 1: Prestanda, krav, fabriksproduktionskontroll och överensstämmelsekriterier för individuella värden
EN 206, Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse - Del 2: Överensstämmelsebedömning, inspektion och certifiering
ISO 23945-2, Test methods for sprayed concrete — Part 2: Sampling fresh and hardened concrete
ISO 23945-3, Test methods for sprayed concrete — Part 3: Measurement of compressive strength
ISO 13315-5, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 5: Execution of concrete structures
EN 12504-5, Testing concrete in structures — Part 5: Determination of concrete cover using electromagnetic covermeters
ISO 18985, Recycled aggregates for concrete
EN 480-6, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Provning - Del 6: Infraröd analys
ISO/TS 21056, Recycled aggregate concrete - Additional provisions and guidance for specification, performance, and production
ISO 22040-3, Life cycle management of concrete structures - Part 3: Execution stage
ISO 16311-1, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 1: Generella principer
ISO 16311-3, Maintenance and repair of concrete structures — Part 3: Design of repairs
ISO 16311-2, Maintenance and repair of concrete structures — Part 2: Assessment of existing concrete structures
ISO 16311-4, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 4:
ISO/TS 16774-6, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 6: Test method for response to the substrate movement
ISO/TS 16774-5, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 5: Test method for watertightness
ISO/TS 16774-1, Test methods for repair materials for water-leakage cracks in concrete structures - Part 1: Test method for thermal stability
EN 15167-2, Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
EN 12390-18:2021/A1, Provning av hårdnad betong - Del 18: Bestämning av kloridmigrationskoefficienten
EN 206-2, EN 206-2: Concrete — Specification, performance, production and conformity — Part 2: Conformity assessment and certification
EN 206-100, Exposure resistance class concrete — Specification and conformity criteria
CEN/TR Sustainable construction-1, Sustainable construction with concrete - Part 1 - Practical guidance
CEN/TR Sustainable construction-2, Sustainable construction with concrete - Part 2 - Further potential for optimisation
Visa fler Visa färre
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer
SIS/TK 190/AG 02, Naturliga puzzolaner
SIS/TK 190/AG 06, Ad Hoc grupp certifieringsordning till SS 137003
Deltagare 36 företag och organisationer
Bekaert Svenska AB, Göteborg
BESAB AB, Hisings Backa
Blendify Learning AB, Kungsängen
Boliden Commercial AB, Stockholm
Cemvision AB, Nybro
Combimix AB, Bålsta
Heidelberg Materials Betong Sverige AB, Stockholm
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Stockholm
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Malmö
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
LKAB Minerals AB, Luleå
Luleå tekniska universitet, Luleå
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Mapei AB, Bromma
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
Schwenk Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Gävle
Sto Scandinavia AB, Linköping
Swecem AB, Oxelösund
Swecem AB, Göteborg
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svenska Betongföreningen, Stockholm
Swerock AB, Ängelholm
Thomas Concrete Group AB, Göteborg
Thorelund Consulting AB, Alingsås
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
TYPSA AB, Stockholm
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Älvkarleby
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete: Health, Hygiene and Environment
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 18, Specification of ground calcium carbonate as an addition for concrete
CEN/TC 104/WG 19, Decarbonisation, resource efficiency and sustainability
CEN/TC 104/WG 4, Fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer:

CEN/TC 104, Concrete and related products

CEN/TC 104/SC 8, Protection and repairs of concrete structures

CEN/TC 104/SC 8/WG 1, Surface protection systems

CEN/TC 104/SC 8/WG 2, Repair

CEN/TC 104/SC 8/WG 4, Injection products

CEN/TC 104/SC 8/WG 5, Anchoring or fixing

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Markus Peterson
Ordförande
Svensk Betong Service AB