Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
EN 12390-1, Provning av hårdnad betong - Del 1: Form, dimensioner och övriga krav på provkroppar och formar
EN 12390-13, Provning av hårdnad betong - Del 13: Bestämning av elasticitetsmodulens sekantvärde vid tryck
EN 12504-2, Provning av betong i färdig konstruktion - Del 2: Icke förstörande provning - Bestämning av studsvärden
CEN/TR , Egenskaper för delmaterial i betong
EN 934-2:2018, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
ISO 1920-4, Testing of concrete - Part 4: Strength of hardened concrete
ISO 1920-3, Testing of concrete - Part 3: Making and curing test specimens
ISO 22040, Life cycle management of concrete structures
EN 12390-12, Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method
EN 206, Concrete - Specification, performance, production and conformity
EN 12390-18, Provning av hårdnad betong - Del 18: Bestämning av kloridmigrationskoefficienten
ISO 20290-1, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 1: Determination of bulk density, particle density, particle mass-per-volume and water absorption
ISO 22904, Additions for concrete
ISO 20290-4, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 4: Determination of ten per cent fines value (TFV)
ISO 20290-3, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 3: Determination of aggregate crushing value (ACV)
ISO 20290-2, Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 2: Method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles Test (LA-Test)
ISO 1920-14, Testing of concrete - Part 14: Setting time of concrete mixtures by resistance to penetration
EN 12390-xz-, Testing hardened concrete - Determination of resistivity
EN 12390-4, Provning av hårdnad betong - Del 4: Tryckhållfasthet - Fordringar på tryckpressar
EN 12390-17, Provning av hårdnad betong - Del 17: Bestämning av krypning under kompression
EN 12504-1, Provning av betong i färdiga konstruktioner - Del 1: Borrkärnor - Uttag, undersökning och tryckprovning
EN 12390-8, Provning av hårdnad betong - Del 8: Vatteninträngning under tryck
EN 12390-7, Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
EN 12390-5, Provning av hårdnad betong - Del 5: Böjdraghållfasthet hos provkroppar
EN 12390-3, Provning av hårdnad betong - Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar
EN 12390-2, Provning av hårdnad betong - Del 2: Tillverkning och härdning av provkroppar för hållfasthetsbestämning
EN 12350-8, Provning av färsk betong - Del 8: Självkompakterande betong - Flytsättmått
EN 12350-7, Provning av färsk betong - Del 7: Lufthalt - Tryckmetoder
EN 12350-6, Provning av färsk betong - Del 6: Densitet
EN 12350-5, Provning av färsk betong - Del 5: Utbredningsmått
EN 12350-4, Provning av färsk betong - Del 4: Kompakteringstal
EN 12350-3, Provning av färsk betong - Del 3: Vebetal
EN 12350-2, Provning av färsk betong - Del 2: Sättmått
EN 12350-1, Provning av färsk betong - Del 1: Provtagning
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
ISO 13315-6, Environmental management for concrete and concrete structures - Part 6: Use of concrete structures
EN 12390-16, Provning av betong - Del 16: Bestämning av krympning av betong
CEN/TR 17086, Further guidance on the application of EN 13791:2017 and background to the provisions
EN 14488-1, Provning av sprutbetong - Del 1: Provtagning av färsk och hårdnad betong
EN 14487-1, Sprutbetong - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
EN 12390-15, Provning av hårdnad betong - Del 15: Adiabatisk metod för bestämning av värmeutvecklingen i betong vid härdning
EN 13791:2019, Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
Visa fler Visa färre
Utgivet 120 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
Bekaert Svenska AB, Göteborg
BESAB AB, Hisings Backa
Cementa AB, Stockholm
Cemex AB, Malmö
Chryso Nordic AB, Stenkullen
Grace AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Nordcert AB, Stockholm
Peab Industri Sverige AB, Bjärred
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SSAB Merox AB, Oxelösund
Swecem AB, Göteborg
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Gävle
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Jokkmokk
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 71/SC 1, Test methods for concrete
ISO/TC 71/SC 3, Concrete production and execution of concrete structures
ISO/TC 71/SC 4, Performance requirements for structural concrete
ISO/TC 71/SC 8, Environmental management for concrete and concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 2/WG 3, Concreting
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/SC 3/WG 3, Electrochemical test methods
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete in contact with drinking water
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 4, EN 450 fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 5, Mixing water for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Workshop Beständighet hos betong

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsmaterial Betong och betongprodukter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Projektledare
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se