Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

Mer information om kommitténs arbete:

TK 190 AG 1 - Betongreparationer
Arbetar nu med 47 standarder
ISO-2, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 2: Tillståndsbedömning
EN 934-2:2009/A1, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong
EN 1504-4, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong
EN 1504-2, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
EN 1504-5, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 5: Injektering av betong
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
EN 1504-6, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering
EN 1504-9, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system
EN 12390-xz, Provning av hårdnad betong - Bestämning av resistivitet
ISO 22904, Additions for concrete
EN 14488-3, Provning av sprutbetong - Del 3: Böjdraghållfasthet (sprick-, maximal- och residualhållfasthet) hos fiberarmerade provbalkar
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
EN 14629:2018, Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong
EN 934-2:2018, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 14630, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
ISO 17785-3, Testing methods for pervious concrete - Part 3: Resistance of Surface Degradation
ISO 20290-5, Aggregates for concrete - Test methods for geometrical properties - Part 5: Determination of particle size distribution - Sieving method
ISO 20290-6, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 6: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 20290-7, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 7: Determination of soluble sulphate salts
ISO 24684-1, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 1: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 24684-2, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 2: Determination of soluble sulphate salts
ISO 5091-1, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 1: General principles
ISO 5091-2, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 2: Top-surface overlaying
ISO 5091-3, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 3: Bottom-surface overlaying
ISO 5091-4, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 4: Jacketing
ISO 16711, Requirements for seismic assessment and retrofit of concrete structures
SS 137006, Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige
ISO 13315-5.2, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 5: Execution of concrete structures
ISO 13315-3, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete and constituents
ISO 23945-1, Test Methods for Sprayed Concrete — Part 1: Flash Setting Accelerating Admixtures - Setting Time
EN 480-1, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Provning - Del 1: Referensbetong och referensbruk för provning
EN 480-15, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Provning - Del 15: Referensbetong och metod för provning av viskositetsmodifierande tillsatsmedel
EN 13623-1, Silika
EN 13623-2, Silika
SIS/TS 42, Betong - Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SS 137003:2021+T1:2023 - Krav på utbildning och utbildningsgivare
SIS/TS 43, Bedömning av överenstämmelse - Utbildning i fabriksbetongtillverkning och produktionsstyrning enligt SIS/TS 42:2023 - Certifieringsordning
EN 12390-19:2022, Provning av hårdnad betong - Resistivitetsmätning
EN 17678-2, Installation av efterspända kit för förspänning av strukturer - Del 2: Godkännande av installatörens färdigheter
SS 137003, Betong - Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige
SS 137004, Concrete - Natural pozzolana and natural calcinated pozzolana - Definition, specification and conformity criteria
EN 12390-6, Provning av hårdnad betong - Del 6: Spräckhållfasthet hos provkroppar
EN 206-1, Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse - Del 1: Prestanda, krav, fabriksproduktionskontroll och överensstämmelsekriterier för individuella värden
EN 206-2, Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse - Del 2: Överensstämmelsebedömning, inspektion och certifiering
ISO 23945-2, Test methods for sprayed concrete — Part 2: Sampling fresh and hardened concrete
ISO 23945-3, Test methods for sprayed concrete — Part 3: Measurement of compressive strength
Visa fler Visa färre
Utgivet 128 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer
SIS/TK 190/AG 02, Naturliga puzzolaner
SIS/TK 190/AG 06, Ad Hoc grupp certifieringsordning till SS 137003
Deltagare 37 företag och organisationer
Bekaert Svenska AB, GÖTEBORG
BESAB AB, HISINGS BACKA
Betongindustri AB, STOCKHOLM
Blendify Learning AB, Kungsängen
Boliden Commercial AB, STOCKHOLM
Cementa AB, STOCKHOLM
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
Cemvision AB, NYBRO
Combimix AB, BÅLSTA
Kungliga Tekniska Högskolan, STOCKHOLM
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
LKAB Minerals AB, LULEÅ
Mapei AB, BROMMA
National Concrete Innovations AB, Norrtälje
NCC Sverige AB, SOLNA
Nordcert AB, STOCKHOLM
Nätverket för betongreparationer, Visby
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, SUNDSVALL
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Linköping
Schwenk Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, GÄVLE
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
Sto Scandinavia AB, LINKÖPING
Swecem AB, Oxelösund
Swecem AB, GÖTEBORG
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Svenska Betongföreningen, STOCKHOLM
Swerock AB, Ängelholm
Thomas Concrete Group AB, GÖTEBORG
Thorelund Consulting AB, ALINGSÅS
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
TYPSA AB, Stockholm
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Älvkarleby
Veidekke Entreprenad AB, SUNDBYBERG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 71, Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 71/SC 1, Test methods for concrete
ISO/TC 71/SC 3, Concrete production and execution of concrete structures
ISO/TC 71/SC 4, Performance requirements for structural concrete
ISO/TC 71/SC 8, Environmental management for concrete and concrete structures
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 14, Concrete: Health, Hygiene and Environment
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 18, Specification of ground calcium carbonate as an addition for concrete
CEN/TC 104/WG 4, Fly ash for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer:

CEN/TC 104, Concrete and related products

CEN/TC 104/SC 8, Protection and repairs of concrete structures

CEN/TC 104/SC 8/WG 1, Surface protection systems

CEN/TC 104/SC 8/WG 2, Repair

CEN/TC 104/SC 8/WG 4, Injection products

CEN/TC 104/SC 8/WG 5, Anchoring or fixing

ISO/TC 71/SC 7, Maintenance and repair of concrete structures

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Nya regler för hållbart byggande

Missade du webbinariet 10 mars 2022?
Se videoklippen på Youtube.

Här finns ett motivdokument till ändringar i
SS 137003:2021.

Kalender

2023
juni
ons
21
SIS/TK 190-möte (fysiskt/hybrid)
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Alva Eklund
Projektassistent
alva.eklund@sis.se