Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16349:2012

Samlade specifikationer för undvikande av skador på grund av Alkalisilikareaktivitet (AKR) i betong

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16349:2012

Samlade specifikationer för undvikande av skador på grund av Alkalisilikareaktivitet (AKR) i betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives guidance for avoiding a damaging Alkali-Silica Reaction (ASR) in concrete.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16349:2012

Samlade specifikationer för undvikande av skador på grund av Alkalisilikareaktivitet (AKR) i betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Framework for a specification on the avoidance of a damaging Alkali-Silica Reaction (ASR) in concrete

Artikelnummer: STD-86422

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-30

Antal sidor: 20