Standard Svensk standard · SIS 812002

Betongytor - Tillåtna ytavvikelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812002

Betongytor - Tillåtna ytavvikelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller lokala avvikelser från teoretisk ytjämnhet hos betongytor gjutna mot icke profilerad form och hos tagelborstade, brädrivna, stålglättade och rullade betongytor enligt SIS 81 20 04 standarden gäller dock ej golvytor. Standarden omfattar tre klasser för största tillåtna antal fel av viss storlek. Vid val av klass måste hänsyn tas till att kostnadsskillnaden mellan de olika klasserna kan vara betydande. Det är inte nödvändigt och inte alltid lämpligt att föreskriva samma klass för alla slag av avvikelser. I samband med att viss klass anges måste samtidigt anges om det är tillåtet att avhjälpa fel genom slipning, spackling e d. Kontroll av avvikelser enligt denna standard beskrivs i SIS 81 20 06, Betongytor, Kontroll av ytavvikelser.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812002

Betongytor - Tillåtna ytavvikelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete surface blemishes

Artikelnummer: STD-1638

Utgåva: 1

Fastställd: 1973-06-30

Antal sidor: 5