Standard Swedish standard · SIS 812002

Concrete surface blemishes

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SIS 812002

Concrete surface blemishes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller lokala avvikelser från teoretisk ytjämnhet hos betongytor gjutna mot icke profilerad form och hos tagelborstade, brädrivna, stålglättade och rullade betongytor enligt SIS 81 20 04 standarden gäller dock ej golvytor. Standarden omfattar tre klasser för största tillåtna antal fel av viss storlek. Vid val av klass måste hänsyn tas till att kostnadsskillnaden mellan de olika klasserna kan vara betydande. Det är inte nödvändigt och inte alltid lämpligt att föreskriva samma klass för alla slag av avvikelser. I samband med att viss klass anges måste samtidigt anges om det är tillåtet att avhjälpa fel genom slipning, spackling e d. Kontroll av avvikelser enligt denna standard beskrivs i SIS 81 20 06, Betongytor, Kontroll av ytavvikelser.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Construction works (92.200.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SIS 812002

Concrete surface blemishes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-1638

Edition: 1

Approved: 6/30/1973

No of pages: 5