Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 524-3

Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 3: Bockningsprovning

Status: Gällande

Omfattning
Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 3: Bockningsprovning

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 3: To-and-fro bending test

Artikelnummer: STD-20314

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 0