Standard Svensk standard · SS-EN 14487-2:2006

Sprutbetong - Del 2: Utförande

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14487-2:2006

Sprutbetong - Del 2: Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard är tillämplig för sprutbetong som ska användas för förstärkning av berg och jord, reparation och förstärkning av befintliga konstruktioner och för fristående konstruktioner.
Standarden anger krav för utförande av betongsprutning både med våt- och med torrsprutningsmetod.
Standarden är tillämplig både för provisoriska och permanenta konstruktioner.
Standarden täcker inte säkerhets- och hälsoaspekter på utförandet av arbetena.
Standarden anger inte krav på kvalitetssäkringen, inte heller på kvalificeringen av personal för de olika aktiviteterna.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14487-2:2006

Sprutbetong - Del 2: Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Sprayed concrete - Part 2: Execution

Artikelnummer: STD-46762

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-30

Antal sidor: 17

Finns även på: SS-EN 14487-2:2006