Standard Swedish standard · SS-EN 14487-2:2006

Sprayed concrete - Part 2: Execution

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard är tillämplig för sprutbetong som ska användas för förstärkning av berg och jord, reparation och förstärkning av befintliga konstruktioner och för fristående konstruktioner. Standarden anger krav för utförande av betongsprutning både med våt- och med torrsprutningsmetod. Standarden är tillämplig både för provisoriska och permanenta konstruktioner. Standarden täcker inte säkerhets- och hälsoaspekter på utförandet av arbetena. Standarden anger inte krav på kvalitetssäkringen, inte heller på kvalificeringen av personal för de olika aktiviteterna.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Construction works (92.200.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Sprayed concrete - Part 2: Execution

Article no: STD-46762

Edition: 1

Approved: 10/30/2006

No of pages: 17