Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 524-2

Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 2: Deformationsegenskaper

Status: Gällande

Omfattning
Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 2: Deformationsegenskaper

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 2: Determination of flexural behaviour

Artikelnummer: STD-20313

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 524-2