Standard Validation, only publication · SS-EN 524-2

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 2: Determination of flexural behaviour

Status: Valid

Scope
Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 2: Deformationsegenskaper

Subjects

Concrete structures (91.080.40)