Standard Svensk standard · SS-EN 480-2:2006

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Provning - Del 2: Bestämning av bindetid för bruk

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a method for determining setting time of mortar with and without admixtures. It is an adaptation of the setting time test described in EN 196-3. This European Standard describes the reference method; it allows the use of alternative apparatus as indicated in notes provided that they do not affect the results.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46264

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 480-2