Standard Svensk standard · SS-EN 12617-1

Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Bestämning av linjär krympning för polymerer och ytskyddsprodukter (SPS)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12617-1

Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Bestämning av linjär krympning för polymerer och ytskyddsprodukter (SPS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the linear shrinkage of solvent free multicomponent cold curing reactive resins for the protection and repair of concrete structures. NOTE The method is not suitable for rubber, elastic and very fast curing products. Rubber and elastic products show relaxation effects and can dissipate stress to the ground. For testing very fast curing products the pot life should be long enough for mixing and preparing the test specimens.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12617-1

Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Bestämning av linjär krympning för polymerer och ytskyddsprodukter (SPS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 190/AG 01

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and surface protection systems (SPS)

Artikelnummer: STD-34214

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-13

Antal sidor: 7