Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2019

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 12390-7:2019/AC:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2019

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the density of hardened concrete. It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete.
It differentiates between hardened concrete in the following states:
1) as-received;
2) water saturated;
3) oven-dried.
The mass and volume of the specimen of hardened concrete are determined and the density calculated.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2019

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Artikelnummer: STD-80012732

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-07-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12390-7:2009