Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2009

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12390-7:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2009

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the density of hardened concrete. It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete. It differentiates between hardened concrete in the following states: 1) as-received; 2) water saturated; 3) oven-dried. The mass and volume of the specimen of hardened concrete are determined and the density calculated.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7:2009

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Artikelnummer: STD-68991

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12390-7/AC:2004 , SS-EN 12390-7

Ersätts av: SS-EN 12390-7:2019