Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12390-7:2009 Korrigeras av: SS-EN 12390-7/AC:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies a method for determining the density of hardened concrete.
It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete.
It differentiates between hardened concrete in the following states:
- as-received;
- water saturated;
- oven-dried.
The mass and the volume of the specimen of hardened concrete are determined and the density calculated.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12390-7

Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Artikelnummer: STD-29153

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 10

Ersätter: SS 137234

Ersätts av: SS-EN 12390-7:2009