Standard Svensk standard · SS 137245:2018

Betongprovning - Hårdnad betong - Betongkuber för frysprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137245:2018

Betongprovning - Hårdnad betong - Betongkuber för frysprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav vid tillverkning, lagring och transport av betongkuber, avsedda att användas för bestämning av betongs motståndsförmåga mot frysning enligt SS 137244.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137245:2018

Betongprovning - Hårdnad betong - Betongkuber för frysprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Concrete cubes for freeze-testing

Artikelnummer: STD-80006219

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-24

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 137245