Standard Swedish standard · SS 137245:2018

Concrete testing - Hardened concrete - Concrete cubes for freeze-testing

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav vid tillverkning, lagring och transport av betongkuber, avsedda att användas för bestämning av betongs motståndsförmåga mot frysning enligt SS 137244.

Subjects

Concrete and concrete products


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Concrete testing - Hardened concrete - Concrete cubes for freeze-testing

Article no: STD-80006219

Edition: 2

Approved: 8/24/2018

No of pages: 16