Standard Svensk standard · SS-EN 16622:2015

Silikakalciumstoft för betong - Definitioner, krav och kriterier för överensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16622:2015

Silikakalciumstoft för betong - Definitioner, krav och kriterier för överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to the silica-calcium fume (SCF) which is a by-product of the carbothermal process used to produce silica-calcium alloys.This European Standard gives requirements for chemical and physical properties for SCF to be used as a type II addition in concrete conforming to EN 206, or in mortars, grouts and other mixes. This European Standard also states conformity criteria and related rules.This European Standard does not give rules for the use of SCF in concrete. Some general rules for the use of type II additions are given in EN 206.NOTE Supplementary rules related to the use of SCF in concrete may be given in non-conflicting national standards for concrete.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16622:2015

Silikakalciumstoft för betong - Definitioner, krav och kriterier för överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria

Artikelnummer: STD-8017479

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-25

Antal sidor: 40