Standard Svensk standard · SS 137006:2015

Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige

Status: Gällande

Denna standard: 
— redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447 
— ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 13670 
— ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 13670 i Sverige.

Standarden ger allmänna krav för utförande av betongkonstruktioner och gäller såväl för platsbyggande som för byggande med förtillverkade betongelement.
Den förutsätter att utförandespecifikationen anger samtliga krav som är relevanta för den aktuella konstruktionen.
Den är tillämplig för såväl permanenta som tillfälliga betongkonstruktioner.

Omfattning
Denna standard: — redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447 — ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 13670 — ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 13670 i Sverige.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete construction - Execution - Application of SS-EN 13670:2009 in Sweden

Artikelnummer: STD-8013855

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 137006:2012