Standard Svensk standard · SS 137006:2015

Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137006:2015

Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard: 
— redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447 
— ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 13670 
— ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 13670 i Sverige.

Standarden ger allmänna krav för utförande av betongkonstruktioner och gäller såväl för platsbyggande som för byggande med förtillverkade betongelement.
Den förutsätter att utförandespecifikationen anger samtliga krav som är relevanta för den aktuella konstruktionen.
Den är tillämplig för såväl permanenta som tillfälliga betongkonstruktioner.

Omfattning
Denna standard:

— redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447
— ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 13670
— ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 13670 i Sverige.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137006:2015

Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete construction - Execution - Application of SS-EN 13670:2009 in Sweden

Artikelnummer: STD-8013855

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-04

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 137006:2015

Ersätter: SS 137006:2012