Standard Swedish standard · SS 137006:2015

Concrete construction - Execution - Application of SS-EN 13670:2009 in Sweden

Status: Valid

Scope
Denna standard: — redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 13670 och SS-EN 447 — ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 13670 — ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 13670 i Sverige.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Concrete structures (91.080.40) Concrete and concrete products (91.100.30) Construction works (92.200.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-8013855

Edition: 2

Approved: 5/4/2015

No of pages: 24

Replaces: SS 137006:2012