Standard Svensk standard · SIS 812006

Betongytor - Kontroll av ytavvikelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812006

Betongytor - Kontroll av ytavvikelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs metoder för kontroll av betongytor med avseende på ytavvikelser enligt SIS 81 20 02. De metoder som beskrivs i avsnitt 3 resulterar i bestämda mått och kan därför tillämpas även vid provning utan kontroll. De metoder som beskrivs i avsnitt 4 kan endast tillämpas vid kontroll av att föreskrivna krav enligt klass 1, 2 eller 3 i SIS 81 20 02 på en betongyta är uppfyllda.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812006

Betongytor - Kontroll av ytavvikelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Measurement of concrete surface blemishes

Artikelnummer: STD-1642

Utgåva: 1

Fastställd: 1973-06-30

Antal sidor: 5