Standard Svensk standard · SS-EN 480-12:2005

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Provning - Del 12: Alkali-innehåll

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the alkali (sodium and potassium) content of admixtures for concrete, mortar and grouts in accordance with the series EN 934.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of the alkali content of admixtures

Artikelnummer: STD-41053

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN 480-12