Standard Svensk standard · SS-EN 1504-8:2016

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 8: Kvalitetsstyrning och utvärdering av överensstämmelse

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 1504 specifies procedures for sampling, quality control, assessment and verification of the constancy of performance (AVCP) including marking and labelling of products and systems for the protection and repair of concrete according to EN 1504-2 to EN 1504-7.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 192

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 8: Quality control and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP)

Artikelnummer: STD-8020470

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-05-16

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1504-8:2016

Ersätter: SS-EN 1504-8:2004