Standard Svensk standard · SS-EN 1504-8:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 8: Kvalitetsstyrning och utvärdering av överensstämmelse

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1504-8:2016 , SS-EN 1504-8:2016

Omfattning
This Part of this European Standard specifies procedures for quality control and evaluation of conformity, including marking and labelling of products and systems for the protection and repair of concrete according to EN 1504, Parts 2 to 7.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 192

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 8: Quality control and evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-37989

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 1504-8:2016 , SS-EN 1504-8:2016