Standard Svensk standard · SS 137126:2005

Betongprovning - Färsk betong - Tillstyvnande (inträngningsmotstånd)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137126:2005

Betongprovning - Färsk betong - Tillstyvnande (inträngningsmotstånd)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning av den färska betongens tillstyvnande. Metoden är inte avsedd att användas när betongen helt eller delvis består av lättballast.
Metoden används i första hand för provning vid ca 20 °C. Metoden används också för att ge en uppfattning om den tidrymd, under vilken betongen kan vibreras vid de klimatförhållanden som råder på gjutningsplatsen.
Med betongens tillstyvnande avses den hållfasthetstillväxt, som bestäms på bruk enligt avsnitt 7 under den inledande tiden, normalt inom 8 timmar, efter blandningen.
Brukets tillstyvnadstid är dess ålder vid inträngningsmotståndet 3,5 MPa enligt avsnitt 7 när bruket har förvarats vid 20 °C.
ANM. Motsvarande betong förvarad vid ca 20 °C och skyddad mot uttorkning kan normalt vibreras fram till denna tidpunkt utan att skadas.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137126:2005

Betongprovning - Färsk betong - Tillstyvnande (inträngningsmotstånd)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Fresh concrete - Stiffening (penetration resistance)

Artikelnummer: STD-38795

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 137126