Standard Svensk standard · SS-EN 12350-6:2019

Provning av färsk betong - Del 6: Densitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12350-6:2019

Provning av färsk betong - Del 6: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the density of compacted fresh concrete both in the laboratory and in the field.
It may not be applicable to very stiff concrete which cannot be compacted by normal vibration.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12350-6:2019

Provning av färsk betong - Del 6: Densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing fresh concrete - Part 6: Density

Artikelnummer: STD-80012677

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-07-01

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12350-6:2009 , SS-EN 12350-6:2009