Standard Svensk standard · SS 137243:2021

Betongprovning - Hårdnad betong, sprutbetong och puts - Vidhäftningshållfasthet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137243:2021

Betongprovning - Hårdnad betong, sprutbetong och puts - Vidhäftningshållfasthet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar en metod för bestämning av vidhäftningshållfastheten in situ mellan två skikt, där ytskiktet utgörs av ett cementbundet material, eller annat material med huvudsakligen mineralisk sammansättning.
Metoden är avsedd att användas för bestämning av vidhäftningshållfastheten mellan ytskikt och underlag av till exempel
— betong mot betong,
— sprutbetong mot berg,
— sprutbetong mot betong,
— puts mot olika underlag.
Antalet provningsområden, provkroppar och materialets ålder vid provning specificeras inte i detta dokument utan avgörs från fall till fall beroende på syftet med provningen.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137243:2021

Betongprovning - Hårdnad betong, sprutbetong och puts - Vidhäftningshållfasthet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete, shotcrete and plaster - Adhesion strength

Artikelnummer: STD-80027105

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-01-18

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 137243