Standard Svensk standard · SS-EN 1504-9:2008

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-9:2008

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 1504 beskriver grundläggande faktorer att beakta vid specificering av skydd och reparation
av armerade och oarmerade betongkonstruktioner (inklusive exempelvis kör- och landningsbanor, bjälklag och förspända konstruktioner) med produkter och system som anges i andra delar av EN 1504-serien eller annan tillämplig Europastandard eller europeiskt tekniskt godkännande. Denna Europastandard avser konstruktioner som är exponerade mot luft, mark eller vatten.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-9:2008

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 190/AG 01

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 9: General principles for the use of products and systems

Artikelnummer: STD-71966

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 1504-9:2008

Ersätter: SS-ENV 1504-9