Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 524-4

Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 4: Transversallast

Status: Gällande

Omfattning
Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 4: Transversallast

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 4: Determination of lateral loadresistance

Artikelnummer: STD-20315

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 0