Standard Svensk standard · SS-EN 934-1:2008

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the common requirements for all admixtures covered by EN 934-2, EN 934-3, EN 934-4 and EN 934-5, which contain the specific requirements for each type of admixture. The requirements for corrosion behaviour are not applicable to chloride based admixtures.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64921

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-04

Antal sidor: 20