RDF

Resource Description Format

Specifikation från W3C för utbyte av data på webben. RDF är särskilt bra när underliggande informationsmodeller skiljer sig eller förändras över tid. RDF kan uttryckas med XML, men även på andra sätt.

Läs mer om RDF