Standardutveckling · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
EN 17321, Intermodala lastenheter och nyttofordon - Transportstabilitet hos förpackningar - Minimikrav och provningar
ISO 23577, Termer och definitioner för lastsäkringssystem på fartyg
ISO 23575, Marina säkerhetsanordningar för vägfordon
EN ISO 6346:1995/A4, Containrar - Kodbeteckningar och märkning - Tillägg 4
ISO 1161, Containrar serie 1 - Hörnbeslag och mellanliggande fästelement - Krav
ISO PRF 24042, Liquid cargo handling equipment - Crude oil offloading system —Tandem mooring winches
ISO PRF 24043, Marine structures - Crude oil offloading systems - Hose reels
EN 12642:2016/A1, Säkring av last på vägfordon - Minimikrav för framstam, bakläm och sidolämmar
ISO 5528, Ships and marine technology — Deep-sea hydraulic winch equipment
ISO 5540, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Dual traction/storage winch for oceanographic research
ISO 5556, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Single-drum winch for oceanographic research
ISO 668:2020/Amd 1, Containrar serie 1 - Indelning, mått och bruttovikter - Tillägg 1
ISO 1704, Ships and marine technology — Stud-link anchor chains
ISO 24045, Ships and marine technology —Adjustable roller-type chain stopper
ISO 24059, Ships and marine technology — Anchor cable releaser
ISO 24061, Ships and marine technology — High holding power balance anchor
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Åkerikonsult, STOCKHOLM
DHL Freight Sweden AB, Helsingborg
Forankra AB, VÅRGÅRDA
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Laxo Mekan AB, ÖREBRO
MariTerm AB, HÖGANÄS
Stena Rederi AB, GÖTEBORG
Sveriges Tågoperatörer Service AB, STOCKHOLM
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Trioplast AB, SMÅLANDSSTENAR
TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, SOLNA
Wallenius Marine AB, STOCKHOLM
Volvo Logistics AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine cargo securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 12, Marking
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lagerutrustning (14.460) Provning (19) Mekanisk provning och utrustning (19.060) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020) Järnvägsteknik (45) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Lastutrymmen (47.020.85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnea Sundström
Projektledare
linnea.sundstrom@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se