Standardutveckling · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 20 standarder
ISO 4853, Ships and marine technology — A-frame launch and recovery system
ISO 4857, Ships and marine technology — Test procedures and methods for windlasses and winches
ISO 4861, Ships and marine technology — Piling barge winches
ISO 4862, Ships and marine technology — Winches for trailing suction hopper dredger
ISO 4864, Ships and marine technology — Jacking system appliances on self-elevating unit — General requirements
ISO 5528, Ships and marine technology — Deep-sea hydraulic winch equipments
ISO 5540, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Dual traction/stowage winches for oceanographic research
ISO 5556, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Single-drum winch for oceanographic research
ISO 6325, Shipbuilding — Cable stoppers
ISO 16123, Ships and marine technology — Marine cranes — Slewing bearings
ISO 16173, Ships and marine technology — Jacking system appliances on self-elevating unit — Rack pinion leg fixation system
ISO 16199, Ships and marine technology -Jacking system appliances on self-elevating unit -Acceptance tests
ISO 18735, Ship and marine technology — Hi-manganese austenitic steel — Specification of high manganese austenitic steel castings for cryogenic temperature
ISO 18741, Ship and marine technology — Hi-manganese austenitic steel — Specification of high manganese austenitic steel forgings for cryogenic temperature
ISO 18742, Ship and marine technology — Hi-manganese austenitic steel — Specification of high manganese austenitic steel welded fittings for cryogenic temperature
ISO 18760, Ship and marine technology — Hi-manganese austenitic steel — Longitudinally welded high manganese austenitic steel tubes for cryogenic temperature
ISO 18819, Ship and marine technology — Hi-manganese austenitic steel — High manganese austenitic steel for cryogenic temperature
ISO 18821, Ships and marine technology — Mooring combination connecting line
ISO 18824, Ships and marine technology — Ship's mooring and towing fittings — Horizontal roller fairleads
ISO 1161, Containrar serie 1 - Hörnbeslag och mellanliggande fästelement - Krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Åkerikonsult, Stockholm
DHL Freight (Sweden) AB, Helsingborg
Forankra AB, Vårgårda
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Laxo Mekan AB, Örebro
MariTerm AB, Höganäs
Sveriges Tågoperatörer Service AB, Stockholm
Trioworld Smålandsstenar AB, Smålandsstenar
TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Solna
Wallenius Marine AB, Stockholm
Volvo Logistics AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine cargo securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lagerutrustning (14.460) Provning (19) Mekanisk provning och utrustning (19.060) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020) Järnvägsteknik (45) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Lastutrymmen (47.020.85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Per-Olof Svensson
Projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Ylva Yassine
Projektkoordinator
ylva.yassine@sis.se