Standardutveckling · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
EN 12641-1, Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav
ISO 21785, Flygfrakt - Modell för lastfördelning
EN 12641-2, Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 2: Minimikrav för förhängssidor
EN 12640, Säkring av last på vägfordon - Surrningspunkter på lastfordon för transport av gods - Minimikrav och provning
ISO 16049-2, Flygfrakt - Spännband - Del 2: Riktlinjer för användning och surrningsberäkningar
ISO/TR 15069, Containrar serie 1 - Hantering och säkring - Bakgrund för ISO 3874, bilagorna A till E
EN 17321, Intermodala lastenheter och nyttofordon - Transportstabilitet hos förpackningar - Minimikrav och provningar
ISO 668, Containrar serie 1 - Indelning, mått och bruttovikter
ISO 13713, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks
ISO 13728, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks
ISO 13729, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks
ISO 13733, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller
ISO 13742, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller
ISO 13755, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers
ISO 13767, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shipside roller fairleads
ISO 13776, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads
ISO 13795, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels
ISO 13797, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards
ISO 13798, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (Steel plate type)
ISO 13799, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (Casting type)
ISO 23113, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for closed chocks
ISO 23115, Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for mooring chocks
ISO 23116, Ships and marine technology -- Ship’s mooring and towing fittings -- Seats for Panama chocks
ISO 23577, Terms and definitions for cargo securing systems on ships
ISO 23575, Marine securing devices for road vehicles
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Åkerikonsult, Stockholm
DHL Freight (Sweden) AB, Hägersten
DHL Freight Sweden AB, Helsingborg
Forankra AB, Vårgårda
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Laxo Mekan AB, Örebro
MariTerm AB, Höganäs
Stena Rederi AB, Göteborg
Sveriges Tågoperatörer Service AB, Uppsala
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen, Norrköping
Trioplast AB, Smålandsstenar
TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Solna
Wallenius Marine AB, Stockholm
Volvo Logistics AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine cargo securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
CEN/TC 261, Packaging
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Lagerutrustning Provning Mekanisk provning och utrustning Fordonsteknik Fordon Allmänt Järnvägsteknik Järnvägsteknik Allmänt Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner Skeppbyggnadteknik Allmänt Lastutrymmen