Standard Svensk standard · SS 3020

Bilar - Liftdumperbehållare

Status: Gällande

Ämnesområden

Lastbilar och släp (43.080.10) Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Road vehicles - Multi-buckets

Artikelnummer: STD-5156

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-11-15

Antal sidor: 5