Standard Svensk standard · SS-EN 29367-1

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 1: Tunga fordon och fordonskombinationer exklusive påhängsvagnar (ISO 9367-1:1989)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29367-1

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 1: Tunga fordon och fordonskombinationer exklusive påhängsvagnar (ISO 9367-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Specifies the minimum requirements to allow efficient lashing and securing of road vehicles on board roll-on/roll-off ships. Applies to goods vehicles, semi-trailer towing vehicles, road trains, and combination of vehicles with a maximum authorized total mass of vehicle and cargo, as defined in ISO 1176, of between 3,5 t and 40 t. Does not apply to passenger cars, buses, and special vehicles.

Ämnesområden

Båttransport (03.220.40) Lastbilar och släp (43.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29367-1

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 1: Tunga fordon och fordonskombinationer exklusive påhängsvagnar (ISO 9367-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)

Artikelnummer: STD-14447

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-21

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 9367-1