Standard Svensk standard · SS-ISO 9367-2

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 2: Påhängsvagnar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9367-2

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 2: Påhängsvagnar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Båttransport (03.220.40) Lastbilar och släp (43.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9367-2

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 2: Påhängsvagnar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships - General requirements - Part 2: Semi-trailers

Artikelnummer: STD-15017

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-05-27

Antal sidor: 28