Standard Svensk standard · SS-ISO 9367-2

Vägfordon - Säkring av fordon för sjötransport på Ro/Ro-fartyg - Allmänna krav - Del 2: Påhängsvagnar

Status: Gällande

Ämnesområden

Båttransport (03.220.40) Lastbilar och släp (43.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15017

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-05-27

Antal sidor: 28