Standard Svensk standard · SS-EN 12641-1:2019

Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 1: Minimikrav

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies minimum requirements for the strength and attachment of tarpaulins used on swap bodies and utility vehicles for road and road/rail combined (intermodal transport) traffic.

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements

Artikelnummer: STD-80019035

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-12-16

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12641-1:2005