Standard Svensk standard · SS-EN 12406

Växelflak med styrtunnel - Termiska växelflak - Klass C - Mått och allmänna krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and general requirements

Artikelnummer: STD-24914

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-30

Antal sidor: 17