Standard Svensk standard · SS-EN 1432

Vägfordon - Växelflak - Växeltankar - Mått, krav, provningsmetoder och användningsvillkor

Status: Gällande

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21226

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-19

Antal sidor: 40