Standard Svensk standard · SS-EN 12641-2:2019

Växelflak - Dragbara kapellsidor - Del 2: Minimikrav för förhängssidor

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies minimum requirements for the strength and attachment of tarpaulins used as curtainsiders on intermodal loading units and commercial vehicles.
NOTE The described tarpaulins according to this document only work for load securing with a body according to EN12642, Code XL or EN 283.

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum requirements for curtainsiders

Artikelnummer: STD-80019036

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-12-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12641-2:2006