Standard Svensk standard · SS-ISO 668:2020

Containrar serie 1 - Indelning, mått och bruttovikter (ISO 668:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1Pragma: no-cache .browseRow1 { background-color: #FFFFFF; } .browseRow2 { background-color: #EEEEEE; } Livelink - Error Error stack\n---- 1) E681639986:A DAPI error has occurred.:\n" )}// --

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings (ISO 668:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80019239

Utgåva: 5

Fastställd: 2020-01-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 668:2016 , SS-ISO 668:2016/Amd 2:2016 , SS-ISO 668:2016/Amd 1:2016