Standard Svensk standard · SS-ISO 830

Containrar - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard presents definitions of terms relating to freight containers. NOTE The different parts and components used in the construction of freight containers are specified in ISO 9897-1.

Ämnesområden

Förpackningar och transporter (01.040.55) Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Freight containers - Vocabulary

Artikelnummer: STD-30160

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-05-11

Antal sidor: 35

Ersätter: SS 842112