Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 10374

Containrar - Automatisk identifiering (ISO 10374:1991 inkl. Amendment 1:1995)

Status: Gällande

Ämnesområden

Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21938

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-30

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: SS-ISO 10374