Standard Svensk standard · SS-EN 283

Vägfordon - Växelflak - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Lastbilar och släp (43.080.10) Containrar för allmän användning (55.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lastsäkring - Godstransporter, SIS/TK 591

Internationell titel: Swap bodies - Testing

Artikelnummer: STD-10140

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SMS 3043