Standardutveckling · SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibiliteter, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt. Utöver trycktekniker, tryckfärger och efterbehandlingssystem ägnas den dynamiska utvecklingen på prepress-området stor uppmärksamhet, det gäller särskilt färgsepareringar, överförings- och lagringsformat för prepressdata, digital bildhantering m.m.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Grafisk teknik
Arbetar nu med 39 standarder
ISO/TS 15311-1, Grafisk teknik - Krav på trycksaker för kommersiell och industriell produktion - Del 1: Mätmetoder och rapportering av mätdata
ISO 22909-2, Grafisk teknik - Dekorativt tryck - Beredning av laminatprover för visuell bedömning - Del 2: Vätskeformig hartsprocess
ISO/TS 18621-21, Image quality evaluation methods for printed matter - Part 21: Measurement of 1D distortions of macroscopic uniformity utilizing scanning spectrophotometers
ISO 15930-9, Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 9: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-6) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-6p) med användning av PDF 2.0
ISO 21328, Grafisk Teknik - Krav för flerfärgstryck
ISO 2834-1, Grafisk teknik - Laboratorieframställning av provtryck - Del 1: Högviskösa färger
ISO/TS 23534-1, Grafisk teknik -
ISO 2836, Grafisk teknik - Tryck och tryckfärger - Bedömning av beständighet mot olika ämnen
ISO/TS 23564, Grafisk teknik -
ISO 23498, Grafisk teknik - Visuell opacitet för täckande vit tryckfärg
ISO/TS 18621-11, Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 11: Analys av färgrymd
ISO/TR 19305, Grafisk teknik - Riktlinjer för användning av standarder för tryckta medier
ISO 23395, Grafisk teknik -
ISO 20616-1, Grafisk teknik - Filformat för kvalitetskontroll och metadata - Del 1: Print requirements exchange (PRX)
ISO 16612-3, Grafisk teknik - Överföring av variabeldata för tryck - Del 3: Användning av PDF/X-6 (PDF/VT-3)
ISO 12647-6, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 6: Flexografi
ISO 21812-1, Grafisk teknik - Digitalt datautbyte - Allmänna metadata för PDF-filer - Del 1: Krav på arkitektur och grundkrav för metadata
ISO/TR 23031, Grafisk teknik - Utvärdering och validering av mätnoggrannhet i spektrokolorimetrar och spektrodensitometrar
ISO 12647-9, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 9: Tryck på metall
ISO 16684-3, Grafisk teknik - Specifikation av utbyggbar metadataplattform (XMP) - Del 3: Sammanslaget metadata via XMP
ISO 22909-1, Grafisk teknik - Dekorativt tryck - Beredning av laminatprover för visuell bedömning - Del 1: Allmän
ISO 22934, Grafisk teknik - Information om trögflytande färgers egenskaper
ISO 22067-1, Grafisk teknik - Kriterier för miljömärkning av trycksaker - Del 1: Förpackningar
ISO/TR 19303-1, Grafisk teknik - Riktlinjer för certifieringskriterier del 1: Pörpacknings- och etikettryck
ISO 20616-2, Grafisk teknik - Filformat för kvalitetskontroll och metadata - Del 2: Print quality exchange (PQX)
ISO 12643-2, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 2: Pressutrustning och system
ISO 12643-1, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 1: Allmänna krav
ISO 12647-2:2013/Amd 1, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettryckning - Tillägg 1
ISO 19304, Grafisk teknik -
ISO 12641-2, Grafisk teknik - Utbyte av digital prepressdata - Del 2: Avancerade testformat för kalibrering av scannrar
ISO/TS 18621-31, Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 31: Utvärdering av visuell upplösning i trycksaker med testkarta för tryckkontrast
ISO 15930-9, Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 9: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-6) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-6p) med användning av PDF 2.0
ISO 2846-2, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 2: Coldset offset lithographic printing
ISO N2748 & N2749-1, Graphic technology - Power consumption of digital printing devices
ISO 19301, Grafisk teknik - Vägledning för certifieringsunderlag - Mall för färghantering inom kvalitetsledning
ISO 15311-3, Graphic Technology - Requirements for printed matter utilizing digital printing technologies for the commercial and industrial production - Part 3: Large Format Signage Printing
ISO 16761-2, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 16761-1, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 15341, Grafisk teknik - Metod för bestämning av tryckcylindrars radie
Visa fler Visa färre
Utgivet 68 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Arkitektkopia AB, Bromma
BrandFactory AB, Stockholm
Konsult Paul Lindström, Malmö
NI Solutions/Network Innovation AB, Nacka
Taberg Media Group AB, Halmstad
Teknograf AB, Kungsängen
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Bildteknik Grafisk teknik Allmänt Tryckeri- och förlagsverksamhet


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Vad händer inom ISO/TC 130?

Se den senaste fastställda standarden SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik - Kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter (ISO 20294:2018, IDT)

Klicka här för SS-ISO 20294:2018


Läs om pågående arbete från möten inom ISO/TC 130 Graphic Technology, sammanfattat av de svenska experterna Martin Elofsson och Paul Lindström.

Klicka här för rapporten från senaste ISO/TC 130 mötet som hölls i Hong Kong under maj, 2019

Standardisering för ökad försäljning

Se vad ordföranden i SIS/TK 434 Martin Elofsson har att säga om standarder på gång inom Grafisk Teknik.

Klicka här för presentationen från Sign & Print-mässan i Stockholm.

En liten lathund om färghantering

Ibland sker missförstånd mellan kunder och leverantörer inom den grafiska branschen när det handlar om färgtryck. Denna beskrivning om färghantering är en användbar lathund för bättre förståelse om hur det fungerar och vad man kan förvänta sig inom färgtryck.

Klicka här för att se presentationen från TMG

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson

Martin Elofsson
Projektledare
+46855552047
martin.elofsson@sis.se

Ulrika Axmark

Ulrika Axmark
Projektassistent
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se