Standardutveckling · SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibiliteter, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt. Utöver trycktekniker, tryckfärger och efterbehandlingssystem ägnas den dynamiska utvecklingen på prepress-området stor uppmärksamhet, det gäller särskilt färgsepareringar, överförings- och lagringsformat för prepressdata, digital bildhantering m.m.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Grafisk teknik
Arbetar nu med 39 standarder
ISO 16761-1, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 16761-2, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 15311-3, Graphic Technology - Requirements for printed matter utilizing digital printing technologies for the commercial and industrial production - Part 3: Large Format Signage Printing
ISO N2748 & N2749-1, Graphic technology - Power consumption of digital printing devices
ISO 2846-2, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 2: Coldset offset lithographic printing
ISO/TS 18621-31, Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 31: Utvärdering av visuell upplösning i trycksaker med testkarta för tryckkontrast
ISO 19304, Grafisk teknik -
ISO 12647-2:2013/Amd 1, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettryckning - Tillägg 1
ISO 12643-1, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 1: Allmänna krav
ISO 12643-2, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 2: Pressutrustning och system
ISO/TR 19303-1, Grafisk teknik - Riktlinjer för certifieringskriterier del 1: Pörpacknings- och etikettryck
ISO 22067-1, Grafisk teknik - Kriterier för miljömärkning av trycksaker - Del 1: Förpackningar
ISO 22934, Grafisk teknik - Information om trögflytande färgers egenskaper
ISO 22909-1, Grafisk teknik - Dekorativt tryck - Beredning av laminatprover för visuell bedömning - Del 1: Allmän
ISO 16684-3, Grafisk teknik - Specifikation av utbyggbar metadataplattform (XMP) - Del 3: Sammanslaget metadata via XMP
ISO 12647-9, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 9: Tryck på metall
ISO/TR 23031, Grafisk teknik - Utvärdering och validering av mätnoggrannhet i spektrokolorimetrar och spektrodensitometrar
ISO PRF 16612-3, Grafisk teknik - Överföring av variabeldata för tryck - Del 3: Användning av PDF/X-6 (PDF/VT-3)
ISO 20616-1, Grafisk teknik - Filformat för kvalitetskontroll och metadata - Del 1: Print requirements exchange (PRX)
ISO 23395, Grafisk Teknik - Metod och utrustning för test av ytstyrka med tejp av bestrykning.
ISO/TR 19305, Grafisk teknik - Riktlinjer för användning av standarder för tryckta medier
ISO 5776, Grafisk teknik -
ISO 2836, Grafisk teknik - Tryck och tryckfärger - Bedömning av beständighet mot olika ämnen
ISO/TS 23534-1, Grafisk teknik - Färgstyrning för tryckteknik - Specifikation av enhetligt färgdatautbyte (ICS): Arkitektur för övertryckssimulering av dekorfärg på processfärg - del 1: Del 1: Kolorimetrisk bearbetning
ISO 2834-1, Grafisk teknik - Laboratorieframställning av provtryck - Del 1: Högviskösa färger
ISO/TS 21328, Grafisk Teknik - Krav för flerfärgstryck
ISO PRF 15930-9, Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 9: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-6) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-6p) med användning av PDF 2.0
ISO/TS 18621-21, Grafisk teknik - - Utvärdering av tryckkvalitet - del 21: Mätning av 1D-distortion för makroskopisk enhetlighet vid användning av spektrofotometrar
ISO 22909-2, Grafisk teknik - Dekorativt tryck - Beredning av laminatprover för visuell bedömning - Del 2: Vätskeformig hartsprocess
ISO/TS 15311-1, Grafisk teknik - Krav på trycksaker för kommersiell och industriell produktion - Del 1: Mätmetoder och rapportering av mätdata
ISO 12647-8, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 8: Layoutprovtryck direkt från digitala data
ISO 18947-1, Imaging materials and prints - Abrasion resistance - Part 1: General rub testing methods
ISO 24487-1, Grafisk teknik - Framkallningsfria tryckplåtar - Del 1: Metoder för utvärdering av egenskaper och prestanda
ISO 24585, Grafisk teknik - Multispektral mätning och kolorimetrisk beräkning för tryck och industriella tillämpningar
ISO 12642-3, Grafisk teknik - Indata för karaktärisering av fyrfärgstryck - Del 3:
ISO 12635, Grafisk teknik - Plåtar för offsettryck - Dimensioner
ISO/TS 18621-11:2019/AMD 1, Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 11: Analys av färgrymd
ISO 21632:2018/PRF Amd 1, Grafisk teknik — Beräkning av energiförbrukning i digitaltryckmaskiner inklusive vilo- och andra lägen - Tillägg 1
ISO 14298, Grafisk teknik - Hantering av processer för säkerhetstryck
Visa fler Visa färre
Utgivet 70 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Arkitektkopia AB, Bromma
BrandFactory AB, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Konsult Paul Lindström, MALMÖ
NI Solutions/Network Innovation AB, Nacka
Taberg Media Group AB, Halmstad
Teknograf AB, Kungsängen
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/JWG 14, Joint TC 130 - TC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 28 WG: Print quality measurement methods
ISO/TC 130/JWG 7, Joint TC 130 - ICC WG: colour management
ISO/TC 130/TF 3, Workflow standards roadmap
ISO/TC 130/WG 1, Terminology
ISO/TC 130/WG 10, Joint TC 130 - TC 292 WG: Management of security printing processes
ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology
ISO/TC 130/WG 12, Postpress
ISO/TC 130/WG 13, Printing conformity assessment requirements
ISO/TC 130/WG 2, Prepress data exchange
ISO/TC 130/WG 3, Process control and related metrology
ISO/TC 130/WG 4, Media and materials
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Bildteknik (37) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Vad händer inom ISO/TC 130?

Se den senaste fastställda standarden SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik - Kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter (ISO 20294:2018, IDT)

Klicka här för SS-ISO 20294:2018


Läs om pågående arbete från möten inom ISO/TC 130 Graphic Technology, sammanfattat av de svenska experterna Martin Elofsson och Paul Lindström.

Standardisering för ökad försäljning

Se vad ordföranden i SIS/TK 434 Martin Elofsson har att säga om standarder på gång inom Grafisk Teknik.

Klicka här för presentationen från Sign & Print-mässan i Stockholm.

En liten lathund om färghantering

Ibland sker missförstånd mellan kunder och leverantörer inom den grafiska branschen när det handlar om färgtryck. Denna beskrivning om färghantering är en användbar lathund för bättre förståelse om hur det fungerar och vad man kan förvänta sig inom färgtryck.

Klicka här för att se presentationen från TMG

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
+46855552047
martin.elofsson@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se