Standardutveckling · SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibiliteter, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt. Utöver trycktekniker, tryckfärger och efterbehandlingssystem ägnas den dynamiska utvecklingen på prepress-området stor uppmärksamhet, det gäller särskilt färgsepareringar, överförings- och lagringsformat för prepressdata, digital bildhantering m.m.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Grafisk teknik
Arbetar nu med 14 standarder
ISO 16684-3, Grafisk teknik - Specifikation av utbyggbar metadataplattform (XMP) - Del 3: Sammanslaget metadata via XMP
ISO 18621-22, Grafisk teknik - Mätning av visuell egenskap i tryckt material - Del 22: utvärdering av kornighet i färgtryck
ISO 12647-2, Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 2: Offsettryckning
ISO/TS 10128, Grafisk teknik - Korrigeringsmetoder för färgreproduktion vid matchning av färgkaraktäriseringsdata inom tryckning
ISO 15339-1, Grafisk teknik - Tryckning från digitala data med ett flertal tekniker - Del 1: Principer
ISO 15339-2, Grafisk teknik - Tryckning från digitala data med ett flertal tekniker - Del 2: Karaktäriserade referensvillkor för tryckning, CRPC1-CRPC7
ISO 24585-1, Grafisk teknik - Multispektral mätning och kolorimetrisk beräkning för grafisk produktion och industriella tillämpningar- Del 1: Parametrar och mätmetoder
ISO 24585-2, Grafisk teknik - Multispektral mätning och kolorimetrisk beräkning för grafisk produktion och industriella tillämpningar - Del 2: Krav på dekorativa ytor
ISO 12641-1, Grafisk teknik - Utbyte av digital prepressdata - Del 1: Testform för kalibrering av scanner
ISO 24487, Grafisk teknik - Framkallningsfria tryckplåtar - Metoder för utvärdering av egenskaper och prestanda
ISO 19307, Graphic Technology — Measurement and one-parameter representation of translucency
ISO/TS 18621-31, Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 31: Utvärdering av visuell upplösning i trycksaker med testkarta för tryckkontrast
ISO 15076-2, Bildteknik för färgstyrning - Arkitektur, profilformat och datastruktur - Del 1: Baserad på ICC.1:2022
ISO/TS 19308, Image technology colour management — Procedures for estimating spectral reflectance from colorimetric data
Visa fler Visa färre
Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Arkitektkopia AB, Bromma
Brand Factory Sverige AB, Farsta
BrandFactory AB, Farsta
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Konsult Paul Lindström, Malmö
Taberg Media Group AB, Halmstad
Teknograf Service Stockholm AB, Kungsängen
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/JWG 14, Joint TC 130 - TC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 28 WG: Print quality measurement methods
ISO/TC 130/JWG 7, Joint TC 130 - ICC WG: colour management
ISO/TC 130/TF 3, Communications
ISO/TC 130/WG 1, Terminology
ISO/TC 130/WG 10, Management of security printing processes
ISO/TC 130/WG 11, Environmental impact of graphic technology
ISO/TC 130/WG 12, Postpress
ISO/TC 130/WG 2, Prepress data exchange
ISO/TC 130/WG 3, Process control and related metrology
ISO/TC 130/WG 4, Media and materials
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Bildteknik (37) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standardisering för ökad försäljning

Se vad ordföranden i SIS/TK 434 Martin Elofsson har att säga om standarder på gång inom Grafisk Teknik.

Klicka här för presentationen från Sign & Print-mässan i Stockholm.

En liten lathund om färghantering

Ibland sker missförstånd mellan kunder och leverantörer inom den grafiska branschen när det handlar om färgtryck. Denna beskrivning om färghantering är en användbar lathund för bättre förståelse om hur det fungerar och vad man kan förvänta sig inom färgtryck.

Klicka här för att se presentationen från TMG

Senaste rapporten från ISO/TC 130-möten

Läs rapporten från arbetsgrupps- och plenarmöten för ISO/TC 130 Graphic technology som hölls under hösten 2022.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Paul Lindström
Ordförande
Konsult Paul Lindström