Standardutveckling · SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibiliteter, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt. Utöver trycktekniker, tryckfärger och efterbehandlingssystem ägnas den dynamiska utvecklingen på prepress-området stor uppmärksamhet, det gäller särskilt färgsepareringar, överförings- och lagringsformat för prepressdata, digital bildhantering m.m.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Grafisk teknik
Utgivet 84 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Brand Factory Sverige AB, Farsta
BrandFactory AB, Farsta
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Konsult Paul Lindström, Malmö
Taberg Media Group AB, Halmstad
Teknograf Service Stockholm AB, Kungsängen
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/JWG 14, Joint TC 130 - TC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 28 WG: Print quality measurement methods
ISO/TC 130/JWG 7, Joint TC 130 - ICC WG: colour management
ISO/TC 130/TF 3, Communications
ISO/TC 130/WG 1, Terminology
ISO/TC 130/WG 10, Management of security printing processes
ISO/TC 130/WG 11, Sustainability of Graphic Technology
ISO/TC 130/WG 12, Postpress
ISO/TC 130/WG 2, Prepress data exchange
ISO/TC 130/WG 3, Process control and related metrology
ISO/TC 130/WG 4, Media and materials
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Bildteknik (37) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Campbell
Projektledare
sara.campbell@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Paul Lindström
Ordförande
Konsult Paul Lindström