Standard Svensk standard · SS 36107

Grafisk teknik - Sättningsregler - Matematik och kemi

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Composing rules - Mathematics and chemistry

Artikelnummer: STD-5691

Utgåva: 2

Fastställd: 1985-05-20

Antal sidor: 28