Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-8:2010

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 8: Partiell överföring av tryckrelaterade data med användning av PDF 1.6 (PDF/X-5) (ISO 15930-8:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15930 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) Version 1.6 for the dissemination of digital data intended for print, whereby all elements necessary for final print reproduction are either included or provision is made for unique identification of externally supplied graphical content or n-colorant ICC profiles.

Colour-managed, CMYK, gray, RGB or spot colour data are supported in any combination; as are PDF transparency and optional content. Files can be prepared for use with gray, RGB, CMYK and n-colorant printing characterizations.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 8: Partial exchange of printing data using PDF 1.6 (PDF/X-5) (ISO 15930-8:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76157

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 15930-8:2009