Standard Svensk standard · SS-ISO 12642-1:2011

Grafisk teknik - Indata för karaktärisering av fyrfärgstryck - Del 1: Ursprunglig karaktäriseringsdata (ISO 12642-1:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12642 defines an input data file, a measurement procedure and an output data format for use in characterizing any four-colour printing process.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Input data for characterization of four-colour process printing - Part 1: Initial data set (ISO 12642-1:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-81097

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-08-22

Antal sidor: 28