Standard Svensk standard · SS-ISO 12636:2018

Grafisk teknik - Gummidukar för offsettryck (ISO 12636:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12636:2017 defines vocabulary and specifies test methods, characteristics, ordering and labelling information for blankets for offset printing. This document does not apply to un-tensioned or unclamped blankets for offset printing, nor offset printing sleeves used on gapless presses.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01) Reproduktionsutrustning (37.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Blankets for offset printing (ISO 12636:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80001065

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-07

Antal sidor: 24