Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-1

Grafisk teknik - Digital informationshantering för prepress - Användning av PDF - Del 1: Fullständig informationshantering via CMYK data (PDF/X-1 och PDF/X-1a)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15930 specifies the methods for the use of he Portable Document Format (PDF)for the dissemination of compound CMYK digital data,in a single exchange,that is complete and ready for final print reproduction.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange - Use of PDF - Part 1: Complete exchange using CMYK data (PDF/X-1 and PDF/X-1a)

Artikelnummer: STD-32852

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-13

Antal sidor: 22