Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-4:2006

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF -Del 4: Fullständig överföring av CMYK- och dekorfärgsdata med användning av PDF 1.4 (PDF/X-1a) (ISO 15930-4:2003, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15930 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) Version 1.4 for the dissemination of complete digital data, in a single exchange, that contains all elements ready for final print reproduction. CMYK and spot-colour data are supported in any combination.

Ämnesområden

Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 4: Complete exchange of CMYK and spot colour printing data using PDF 1.4 (PDF/X-1a) (ISO 15930-4:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-45785

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-29

Antal sidor: 21