Standard Svensk standard · SS-ISO 12640-1:2009

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata - Del 1: CMYK-standarddata för färgbilder (CMYK/SCID) (ISO 12640-1:1997, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the CMYK digital data that represents a set of standard colour images to be used for evaluation of changes in image quality during coding, image processing (including transformation, compression and decompression), film recording or printing which can be used for research, development, product evaluation, and process control.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange - Part 1: CMYK standard colour image data (CMYK/SCID) (ISO 12640-1:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-70486

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 12640